Wim Kraaij heeft zich aangesloten bij De Amsterdamse vanuit passie voor het vak en de wens toegankelijke psychologische hulp aan te bieden waarbij oog is voor de context en hulpvraag van de cliënt.

Visie en werkwijze

Pijn is inherent aan het leven, lijden daarentegen houdt je gevangen. Lijden verstoort het vermogen je te kunnen ontwikkelen zowel persoonlijk als in relaties. Wim gelooft in het concept “jezelf” kunnen zijn, bewust mogen zijn van eigen emoties en behoeften in verbinding met anderen. Dit vermogen, je emotioneel verbonden met jezelf en de ander te voelen, kan door zowel op jonge of latere leeftijd geleerde mechanismen buiten het “bewustzijn“ komen te staan. Grip krijgen door deze mechanismen te doorzien en emoties en verlangens weer kunnen ervaren, herstelt het vermogen je te ontwikkelen, wat een belangrijk doel van therapie is. Wim is als therapeut betrokken, warm en oprecht geïnteresseerd.

Ervaring en opleiding

Wim werkt naast zijn werk bij De Amsterdamse, al jarenlang als klinisch psycholoog/psychotherapeut/systeemtherapeut binnen een instelling voor psychosociale zorg bij mensen met kanker en hun naasten.

Hij is opgeleid tot gevorderd EFT-therapeut, geregistreerd systeemtherapeut en op dit moment in opleiding tot ISDTP-therapeut.

Persoonlijke achtergrond

Wim komt uit een groot gezin met agrarische/religieuze achtergrond. Van jongs af aan is hij gefascineerd door hoe mensen zich tot elkaar verhouden en de invloed van instituten en de daaruit voortvloeiende moraal op het vermogen je te ontwikkelen.

In zijn vrije tijd brengt hij graag tijd door met vrienden en houdt hij van het bourgondische leven.