Publicaties

Nadia van der Spek

Wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften

Holtmaat, K., van der Spek, N., Lissenberg‐Witte, B., Breitbart, W., Cuijpers, P., & Verdonck‐de Leeuw, I. (2020). Long‐term efficacy of meaning‐centered group psychotherapy for cancer survivors: 2‐Year follow‐up results of a randomized controlled trial. Psycho‐Oncology29(4), 711-718.

 

Holtmaat, K., Van der Spek, N., Lissenberg-Witte, B. I., Cuijpers, P., & Verdonck-de Leeuw, I. M. (2019). Positive mental health among cancer survivors: overlap in psychological well-being, personal meaning, and posttraumatic growth. Supportive Care in Cancer27(2), 443-450.

 

Van der Spek, N.,Jansen, F., Holtmaat, K., Vos J., Breitbart W., van Uden-Kraan C.F., Tollenaar R.A.E.M., Cuijpers P. & Verdonck-de Leeuw I.M. (2018). Cost-Utility Analysis of Meaning-Centered Group Psychotherapy for Cancer Survivors. Psycho-oncology, 7, 1772-1779.

 

Van der Spek, N., Vos, J., van Uden-Kraan, C.F., Breitbart, W., Holtmaat, K., Witte. B.I., Tollenaar, R.A.E.M., Cuijpers, P., & Verdonck-de Leeuw, I.M. (2017). Efficacy of Meaning-Centered Group Psychotherapy for Cancer Survivors: a Randomized Controlled Trial. Psychological Medicine 4, 1-12.

 

Holtmaat, C.J.M., Van der Spek, N. Cuijpers, P., Verdonck-de Leeuw, I.M. (2017). Moderators of effects of meaning-centered group psychotherapy on psychological well-being and meaning in cancer survivors. Supportive Care in Cancer, 11, 3385–3393.

 

Holtmaat, C.J.M, Van der Spek, N., Cuijpers, P., Leemans, C.R. & Verdonck-de Leeuw, I.M. (2017). Posttraumatic growth among head and neck cancer survivors with psychological distress. Psycho-Oncology, 26, 96-101.

 

Van der Spek, N., van Uden-Kraan C.F., Vos J., Breitbart W., Tollenaar R.A.E.M., Van Asperen C.J., Cuijpers P. & Verdonck-de Leeuw I.M. (2014). Meaning-Centered Group Psychotherapy for Cancer Survivors: a Feasibility Study. Psycho-Oncology 23, 827-821. doi:101002/pon3497.

 

Van der Spek, N., Vos J., van Uden-Kraan C.F., Breitbart W., Cuijpers P., Knipscheer, M., Willemsen V., Tollenaar R.A.E.M., Van Asperen C.J. & Verdonck-de Leeuw I.M. (2014). Effectiveness and Cost Effectiveness of Meaning-Centered Group Psychotherapy: Protocol of a Randomized Controlled Trial. BMC Psychiatry, 14(22) doi:10.1186/1471-244X-14-22

 

Van der Spek, N., Vos J., van Uden-Kraan C.F., Breitbart W., Tollenaar R.A.E.M., Cuijpers P. & Verdonck-de Leeuw I.M. (2013). Meaning Making in Cancer Survivors: A Focus Group Study. PLoS ONE 8(9): e76089. doi:10.1371/journal.pone.0076089

 

In voorbereiding en ingediend (projecten in afrondende fase)

De Beurs, D., Mooren, B., Van Ballengooijen & Van der Spek, N. The association between suicide ideation and risk and protective factors for mental health among adolescents. A cross-sectional network analysis. Submitted.

Van der Spek, N., Dekker, W., Santens, T., Bosmans, G. & Dekker, J. Attachment Based Family Therapy for Suicidal Adolescents: Outcomes of an open trial. Submitted

Van der Spek, N. Georgescu, R., Van den Heuvel, B., De Vries, R., Cuijpers, P. & Cristea, I. The effectiveness of couple therapy on marital satisfaction and mental health symptoms: a meta-analysis. In prep.

 

Boeken en hoofdstukken

Van der Spek, N. Lichtenthal, W. Holtmaat, K. & Verdonck, I.M. (2021). Meaning-Centered Group Psychotherapy for Cancer Survivors. (eds. Breitbart, W., Butow, P., Jacobsen, P., Lam, W., Lazenby, M., & Loscalzo, M.). Psycho-oncology. Oxford University Press.

Van der Spek, N. & Verdonck-de Leeuw, I.M. (2017). Meaning-Centered Group Psychotherapy for General Cancer Survivors, in Meaning-Centered Psychotherapy in the Cancer Setting: Finding Meaning and Hope in the Face of Suffering (ed. W.S Breitbart). Oxford University Press, New York.

Van der Spek, N., Willemsen, V., Knipscheer, K. & Verdonck-de Leeuw, I.M. (2017). Behandelprotocol zingevingsgerichte groepstherapie voor mensen met kanker. Handleiding voor therapeuten en werkboek voor cliënten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

Van der Spek, N., Willemsen, V., Knipscheer, K. & Verdonck-de Leeuw, I.M. (2017). Kanker en persoonlijke zingeving. Werkboek voor cliënten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Noijen, J. & Van der Spek, N. (2009). Fa’waka? Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van een peer educatie project. Utrecht: Forum.

 

Nederlandstalige vaktijdschriften

Bosmans, G., Van Vlierberghe L., DeVacht, I., Santens, T., Moons, L., Bauwens, K., Creten,  J., Wintmolders, M. & Van der Spek, N. (2023) Gehechtheidstheorie in de orthopedagogische praktijk: Nieuwe ontwikkelingen en vertaalslag naar het klinische handelen. Pedagogiek 42.3, 335-359. https://doi.org/10.5117/PED2022.3.005.BOSM

Wink, L.G, Van Rijnsoever, T., Van der Spek, N. & Kerkhof, A.J.F.M. (2021) Betrouwbaarheid, validiteit en en bruikbaarheid van de Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging bij jongeren (VOZZ en VOZZ Screen). Kinder en Jeugd Psychotherapie, 3, 6-23.

Roder, I. & Van der Spek, N. (2021). Systeemtherapie & Wetenschap: een ingewikkelde relatie? Tijdschrift Systeemtherapie, 211-217.

Van der Spek, N. (2018). Vragen naar alcohol geen probleem voor drinkers. Huisarts & Wetenschap, 5, p4.

Dijkshoorn, H., Schilthuis, W., Van der Spek, N. & Van der Wal, M.F. (2017). Alcohol- en drugsgebruik onder 16- tot en met 18-jarige scholieren in Amsterdam. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg. https://doi.org/10.1007/s12452-017-0126-6

Van der Spek, N. (2017). Zingevingsgerichte groepstherapie effectief voor mensen die kanker hebben gehad. Tijdschrift Psychosociale Oncologie, 3, 18-19.

Van der Spek, N. & Verdonck-de Leeuw, I.M. (2016). Meaning-Centered Group Psychotherapy: zingevingsgerichte groepstherapie voor mensen met kanker. Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine, 25, 2-3.

Van der Spek, N. (2015). Zingevingsgerichte groepstherapie voor mensen die behandeld zijn voor kanker: uitkomsten van een pilot studie. Tijdschrift Psychosociale Oncologie.

Van der Spek, N., Peters, G.J.Y., Noijen, J. & Jamin, J. (2010). De Cannabisshow. Een preventieve peer-education methode op het podium. Tijdschrift Verslaving, 6 22-36.

Van der Spek, N. (2009). De Cannabisshow: jongeren zelf aan het woord over een
effectieve interventie gericht op cannabisgebruik. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 64, 970-980.

 Media

‘Zingevingstherapie helpt bij omgaan met kanker: ik heb me er nu bij neergelegd’ en ‘Therapie geeft een keuze’, interview met Nadia van der Spek in Het Parool (12-9-2016).