Esther Lamens is een relatie en gezinstherapeut binnen de Amsterdamse. Zij gelooft in dat mensen zich eerst gehoord en gezien moeten voelen alvorens zij zich kwetsbaar durven tonen. In de kamer een prettige sfeer creëren. Het veilig maken zodat ieder een stem krijgt, zich gezien en gehoord voelt daar ligt haar kracht.

Visie en werkwijze

Ieder mens kan op momenten vast lopen in het leven. Dit zijn momenten waarop je bewust bent van jezelf, je relaties en je gezin van herkomst. We leven in verbinding met elkaar. Daarom is volgens Esther aandacht voor jezelf in relatie tot de ander, belangrijk voor een goede kwaliteit van leven.

Esther is een mensen mens. Houdt van mensen. Is open, sensitief en invoelend. Zij vindt het van belang dat stellen en gezinnen elkaar kunnen horen en elkaars kwetsbaarheden kunnen tonen. Hiermee kunnen stellen en gezinnen komen tot een gezamenlijk narratief in plaats van verschillende verhalen. Het hebben van een gezamenlijk narratief waarin een ieder zich deels herkend, wordt als helend ervaren. Stellen en gezinnen voelen zich hiermee meer als een team in het hier en nu.

Esther ziet stellen, gezinnen en individuen bij de Amsterdamse wanneer zij voelen dat zij vast lopen in relatie tot anderen.

Ervaring en opleiding

Esther werkt sinds 2003 in de jeugd GGZ. Vanaf 2005 heeft zij met gezinnen met jonge kinderen gewerkt en vanaf 2015 werkt Esther tot op heden met gezinnen met adolescenten binnen de forensische jeugdpsychiatrie. In 2015 is Esther gestart met de opleiding tot Relationele Gezinstherapie. Voorheen Functional Family Therapy. Een systeemtherapie voor gezinnen met jongeren met gedragsproblemen die in aanraking zijn gekomen met justitie. In 2017 is Esther begonnen met de opleiding systeemtherapie aan de RINO in Amsterdam. Sinds 2020 heeft Esther haar eigen praktijk opgezet, waar zij voornamelijk stellen en soms ook gezinnen ziet. Vanaf 2020 tot op heden is Esther naast systeemtherapeut binnen de forensische jeugdpsychiatrie ook RGT supervisor.

Esthers specialisaties zijn o.a. Relationele Gezinstherapie, Trauma en Systeemtherapie, Narratieve Systeemtherapie en Emotionally Focused Therapy.

Persoonlijke achtergrond

Esther is opgegroeid in Amsterdam. Zij houdt van de diversiteit van de mensen in de stad. Esther woont samen met haar partner en hun twee kinderen in Amsterdam West.

Esther houdt van muziek, koken en dansen. Esther houdt van samen komen met vrienden en familie. Spelletjes te spelen en samen te sporten.