Age ter Veen werkt als relatie en gezinstherapeut graag in het team van De Amsterdamse waar betrokkenheid bij elkaar en bij de client hoog wordt gewaardeerd. De Amsterdamse wordt gevormd door bevlogen behandelaren die goede zorg bieden en op de hoogte zijn van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Visie
Age gelooft dat betekenisvolle relaties onmisbaar zijn voor een gezond bestaan. Herstel van ziekte  of een duurzame verandering in je leven ontstaat wanneer ‘jouw belangrijke ander’ je steunt. En ook andersom, het ontbreken van een betekenisvolle relatie verhoogt het risico op allerlei (mentale) gezondheidsproblemen. Deze visie heeft Age gevormd in zijn jarenlange ervaring in het werken met mensen met een verslaving en andere psychische aandoeningen. Wanneer partners in staat zijn elkaars relatiekwetsuren te zien en deze samen te repareren, zijn zij beter in staat de plek in hun relatie, gezin, werk en maatschappij in te nemen.

Werkwijze

Het intakegesprek geldt ook als een oriëntatiegesprek. In dit gesprek onderzoekt Age samen met jullie de achtergrond en hulpvraag om aan het einde van het gesprek de kern van de vraag samen te vatten. Op deze ‘probleemformulering’ volgt dan een behandelvoorstel. Als er een ‘klik’ wordt ervaren kan er gestart worden met therapie.

Afhankelijk van de hulpvraag bestaat een traject vaak uit drie fasen: Verdieping in het begrijpen van ‘niet-constructieve’ patronen;  duurzaam herstel en verandering van, bijvoorbeeld, relatiekwetsuren of een pijnlijke afstand tussen partners; het verstevigen van een hervonden verbinding en gezonde balans om weer samen verder te kunnen. Soms leidt een behandeltraject tot de keuze om een relatie te beëindigen. In dat geval, leert de ervaring, heeft de (doorlopen) therapie bijna altijd een meerwaarde in het goed afronden van een relatie. Als er twijfel bestaat bij een van de partners over het voortzetten van jullie relatie, of er is een derde persoon in de relatie, biedt de methodiek Discernment Counceling een constructief antwoord op deze, vaak ontwrichtende situaties (een beschrijving van deze aanpak is op deze website te vinden).  Age gelooft dat eigenschappen als  vriendelijkheid en betrouwbaarheid van hem als therapeut de basis is voor een constructieve behandelrelatie.  

Ervaring en opleiding
Age heeft als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige zijn opleiding tot Systeemtherapeut in 2016 aan het Lorentzhuis voltooid. De jarenlange ervaring in de verslavingszorg en volwassen GGZ werkt hij sinds 2018 als relatie- en gezinstherapeut. Age staat geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. Age is geschoold in Emotionally Focused Therapy (EFT) en Discernment Counceling. Daarnaast is hij vertrouwd met de meer praktische en gedragsmatige ziens- en werkwijze van John Gottman en heeft hij ervaring met Verbindend Gezag. Age is gecertificeerd therapeut Kinderen uit de Knel en heeft veel kennis en ervaring in het werken met gezinnen die verwikkeld zijn geraakt in een complexe scheiding, partner-geweld en partner- relatieproblematiek bij psychiatrie. Zowel partners of ouders met een heteroseksuele relatie als personen die zich onder de Queer gemeenschap scharen, voelen zich bij hem op hun plek.


Persoonlijke achtergrond
Age komt uit een groot, warm en religieus gezin uit het noorden van het land. Inmiddels woont hij alweer 20 jaar in Amsterdam en vormt samen met zijn twee kinderen en partner en kind van zijn partner een ´regenbooggezin´. Age brengt zijn tijd graag door met al zijn dierbaren, blijft graag gezond door mooie wandelingen en regelmatig hard te lopen. Age gaat graag naar  de film, theater, het café en, op z’n tijd, ook een festival.