Age ter Veen werkt voor De Amsterdamse vanuit de wens om naast zijn werk binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg een brede toegang tot hulp te bieden aan partners en gezinnen met een hulpvraag. Het is zijn overtuiging dat werken in een team bijdraagt aan de kwaliteit
van deze hulp. Deze elementen komen wat hem betreft samen in De Amsterdamse.

Visie en werkwijze
Age heeft zich na jaren ervaring binnen de verslavingszorg gespecialiseerd in het werken met partners, gezinnen en andere betekenisvolle relaties. Duurzame verandering komt makkelijker tot stand als belangrijke personen in je leven je steunen. En ook andersom, het ontbreken van een
relatie die van betekenis is voor jou verhoogt het risico op allerlei (mentale) gezondheidsproblemen. Wanneer partners en/of ouders in staat zijn hun eigen relatiekwetsuren te zien, en daarvan te herstellen zijn zij beter in staat om hun plek in hun relatie, gezin, werk en maatschappij in te nemen. Age gelooft dat betrokkenheid, vriendelijkheid en betrouwbaarheid de basis is voor een constructieve behandelrelatie.

Ervaring en opleiding
Age werkt als systeemtherapeut (geregistreerd lid bij de NVRG) en als sociaal psychiatrisch verpleegkundige binnen een gespecialiseerde instelling voor geestelijke gezondheidzorg. Hij heeft veel ervaring op gedaan in het werken met partners en gezinnen die in complexe levenssituaties verkeren. Age is gecertificeerd therapeut ‘Kinderen uit de Knel’ en heeft de basisopleiding EFT gevolgd. Vanuit zijn persoonlijke achtergrond voelt hij zich thuis in de LBHTI+ gemeenschap en heeft hij sensitiviteit voor hulpvragen van mensen die zich ook verwant voelen met deze populatie.


Persoonlijke achtergrond
Age komt uit een groot, warm en religieus gezin uit het noorden van het land. Inmiddels woont hij alweer 20 jaar in Amsterdam. Hij heeft twee kinderen en onderhoudt een fijne relatie met de moeder van zijn kinderen. Samen met zijn vriend, de dochter van zijn vriend en haar ‘andere’ vader vormt hij een ‘regenboog gezin’. Age brengt zijn tijd graag door met al zijn dierbaren, heeft er plezier in gezond te blijven door mooie wandelingen te maken en regelmatig hard te lopen. Age vindt het leuk om een film, theater, café en op z’n tijd ook een festival te bezoeken.